Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế tại Chi cục thuế Ba Đình

Kế toán Nhất Nam gửi Quý Doanh nghiệp mẫu công văn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế/xác nhận không nợ thuế theo hướng dẫn của BP một cửa Chi cục thuế Ba Đình.

CÔNG TY KẾ TOÁN NHẤT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Số: 1512/CV/2020
V/v: Xác nhận nghĩa vụ thuế đối Cơ quan thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020


 


Kính gửi:CHI CỤC THUẾ QUẬN BA ĐÌNH
 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY KẾ TOÁN NHẤT NAM
Mã số thuế: xxxxxxxxxx
Địa chỉ: Số xxxxxxx, Phường Kim Mã, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
Chủ doanh nghiệp: Vũ Viết Thành

 
Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý Chi cục đã hỗ trợ Doanh nghiệp chúng tôi trong thời gian qua!
Nhằm phục vụ cho việc đối chiếu nghĩa vụ Ngân sách, cũng như hoàn thiện hồ sơ năng lực khi tham gia vào các hợp đồng kinh tế; Chúng tôi làm công văn này kính mong Quý Chi Cục xác minh việc Doanh nghiệp không nợ thuế theo số liệu đã kê khai tính đến thời điểm hiện tại.
Doanh nghiệp chúng tôi cam kết trong thời gian tới sẽ đảm bảo hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và không để phát sinh nợ đọng thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Rất mong nhận được hồi âm từ phía Quý Chi Cục!
Trân trọng cảm ơn!
                                               
                                                                                   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Mẫu công văn