Thông Tư Nghị Định Mới Nhất Về Thuế

Những chính sách thông tư nghị định mới nhất về thuế có hiệu lực từ ngày 1/5/2018 là không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN...cũng như tăng mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán lên đến 100 triệu đồng.

Thông tư nghị định mới nhất về thuế

Tăng mức phạt tiền trong lĩnh vực kế toán lên đến 100 triệu đồng

Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập có hiệu lực từ ngày 1/5/2018, đây là nội dung mới được sửa đổi theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP, với quy định xử phạt vi phạm hành chính thì thay thế cho nghị định 105/2013/NĐ-CP.

Theo đó, đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán mức phạt tiền tối đa, kiểm toán độc lập là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

Quy định về thông tư nghị định mới nhất về thuế

Thông tư nghị định mới nhất về thuế 04/2018/TT-BNV trong lĩnh vực kế toán nhà nước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/5/2018 về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Theo đó, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, cơ quan nhà nước; chi ngân sách nhà nước các cấp; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị xã hội.

Người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm đối với các đơn vị sau, theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

- Các cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

- Bộ phận điều hành dự án do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập.

Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là hướng dẫn mới về khoản chi không được trừ

Thông tư nghị định mới nhất về thuế

- Đối với người lao động, khỏan chi mua bảo hiểm nhân thọ cho vượt định mức quy định hoặc không ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hồ sơ sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được trừ.

- Tăng mức chi được trừ khi tính thuế TNDN đối với các khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện, nhân thọ dành cho người lao động,… lên tối đa 03 triệu đồng/tháng/người; nhưng phải đảm bảo yêu cầu sau:

+ Được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Thỏa ước lao động tập thể; hợp đồng lao động; tổng công ty, tập đoàn; quy chế tài chính của công ty, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc.

+ Doanh nghiệp phải đầy đủ thực hiện các nghĩa vụ về nghĩa vụ bắt buộc cho người lao động.

Xem thêm: Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu Mới Nhất
 

Đồng thời, về việc thông tư nghị định mới nhất về thuế công bố lượng hạn ngạch thuế quan và quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan muối và trứng gia cầm hàng năm thì việc nhập khẩu muối và trứng gia cầm từ các nước ASEAN không thuộc phạm vi điều chỉnh của văn bản quy phạm pháp luật.