Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Bao Nhiêu?

Nhiều đơn vị thắc mắc không biết thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu? Tại điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định theo đó: trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% Kể từ ngày 01/01/2016, chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.
 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?
Minh họa: Thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Trước năm 2016, tùy theo doanh thu năm trước liền kề của từng doanh nghiệp Kể từ ngày 01/01/2014 đến hết năm 2015, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% hoăc 22%:

Vậy là Các doanh nghiệp thông thường áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% bắt đầu từ năm 2016.

Thuế thu nhập doanh nghiệp bao nhiêu phần trăm

- Tổng doanh thu năm trước từ 20 tỷ trở xuống – mức thuế suất thuế TNDN 20%

- Tổng doanh thu trên 20 tỷ – mức thuế suất thuế TNDN 22%

Cách xác định tổng doanh thu năm trước liền kề

Nếu không biết thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu thì căn cứ để xác định: Tổng doanh thu năm trước liền kề là:

+ Tổng doanh thu nhập khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ – chỉ tiêu mã số

+ và doanh thu hoạt động tài chính – chỉ tiêu mã số


Thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu
Minh họa: Thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu?

Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Căn cứ vào chỉ tiêu tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp thì doanh thu được xác định dịch vụ của doanh nghiệp trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN.

Đến khi kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm thì doanh nghiệp quyết toán không vượt quá 1,67 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%. Không vượt quá 1,67 tỷ đồng đối với doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên thì năm tiếp theo doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.

Ngoại trừ các doanh nghiệp đặc thù như:

+ Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ doanh nghiệp có dự án đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ gửi hồ sơ dự án đầu tư đến Bộ Tài chính mức thuế suất cụ thể cho từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam từ 32% đến 50%.

+ Trường hợp có từ 70% diện tích được giao trở lên với các mỏ tài nguyên quý hiếm ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành thuộc danh mục kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm áp dụng thuế suất 50%;

Xem thêm: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi

 

Trong quá trình tính toán và áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập vào doanh nghiệp mình bạn cần phải nắm rõ 2 chỉ tiêu sau để tránh bị nộp quá số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp gây tổn thất cho doanh nghiệp:

Hy vọng bài viết của kế toán Nhất Nam giúp bạn hiểu rõ hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu? Liên hệ để được tư vấn giải đáp những thắc mắc cho vấn đề mà doanh nghiệp bạn đang gặp phải.